بست سقفی

شما اینجا هستید

طریقه ی نصب لُوِر دِراپه (پرده عمودی) به وسیله ی بست سقفی
مرحله ی اوّل:

ابتدا باید بست های سقفی به سقف نصب شوند. برای تعیین محلِّ نصبِ بست ها، اگر قصد دارید پرده ای با پارچه های 9 سانتیمتری نصب کنید، فاصله ی مرکز بست تا دیوار، حداقل 7 سانتیمتر باشد و اگر قصد دارید پرده ای با پارچه های 13 سانتیمتری نصب نمایید، فاصله ی مرکز بست تا دیوار حداقل 9 سانتیمتر باشد. همچنین فاصله ی بست های کناری تا دیوار های دو طرف پرده را باید حداقل 15 سانتیمتر در نظر گرفت. بست های سقفی را روی سقف در محلّی که می خواهید نصب شود قرار دهید و محل سوراخِ وسط بست را روی سقف علامتگذاری کنید. بعد آن نقطه را سوراخ کرده و با پیچ و رول پلاک بست را ببندید.

توصیه : درصورت بلند بودن ریل (چوب پرده) که بیش از 3/5 متر باشد، بایستی از 3 بست سقفی استفاده شود.


مرحله ی دوّم:

حال می خواهید ریل (چوب پرده )را به بست ها نصب کنید. ریل را ابتدا داخل بست های سقفی قرار دهید و با پیچی که جلوی هر بست قرار دارد آنرا محکم کنید. دقت نمائید که سفت شدن بیش از حد پیچ باعث می شود دیواره ی ریل فشرده شده مانع حرکت راحت تراک های داخل آن گردد.به همین دلیل پیچ را با پیچ گوشتی حدود یک دور،کمتر یا بیشتر، بچرخانید.معمولا هنگام تولید ریل ، پارچه ای را برای محافظت از نخ و زنجیر پرده، داخل ریل قرار می دهند. پارچه را در این مرحله در آورده و زنجیر و نخ را آزاد کنید.

مرحله ی سوّم:

بعد از نصبِ بست ها و ریل، دستانتان را حتماً تمیز کنید. زنجیری که در کنار ریل آویزان شده است برای ایجاد سایه روشن کردن بکار میرود در حالیکه نخ ها به جهت کشیدن پرده ها به عقب و جلو استفاده میشود. زنجیر را به سمت پائین ظریفانه بکشید تا تراک های داخل ریل مطابق با شکل شماره 1 به صورت نیمرخ ، عمود بر پنجره یا درب قرار گیرد.(تذکر: دقت کنید که آویز قلابها به سه حالت قرار میگرند: رو به جلو، رو به عقب ، ودر حالت نیمرخ به یک سو.چنانچه آنها را رو به جلو یا عقب قرار دهید و پرده ها را آویزان کنید، پرده ها قفل میکنند و دیگر حالت سایه روشن ایجاد نمیکنند). در این مرحله پارچه های پرده را که طبق سفارش شما اندازه گیری شده و به صورت یک رل به هم پیچانده شده باز کنید. برای باز کردن دستتان را در مرکز رل پارچه ها فرو برده سرهای پارچه ها را که دارای حلقه هائی هستند محکم در دست گرفته به طرف بالا بکشید تا پارچه ها آزاد شوند.

مرحله ی چهارم:

در این مرحله باید پایین پرده را با به کار بردنِ وزنه ها¬ی مستطیل شکل و دو زنجیر پلاستیکی، آماده کنید. وزنه ها دارای دو زبانه در دو طرفشان می باشند. این وزنه ها را باید داخل شکافِ پایین هر پارچه قرار دهید به صورتی که زبانه هادر دو طرف رو به بالا باشند. سپس زنجیر پلاستیکی را روی وزنه ها در دو طرفِ نصب کنید؛ یعنی حلقه هایی که به فاصله های معیّن روی زنجیر وجود دارد را، با کمی فشار در زبانه های وزنه ها قرار دهید. به عبارت دیگر، وزنه ها به وسیله ی دو زنجیر در دو طرف به هم متّصل می شوند.

حالا می توانید از پرده ی زیبای خود لذّت ببرید!