انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
نخل
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
224,000 ریال
سایز:
9 سانتی
مدل:
نخل
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
224,000 ریال
سایز:
9 سانتی
مدل:
شاین
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
699,000 ریال
سایز:
9 سانتی
مدل:
عشقه
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
469,000 ریال
سایز:
9 سانتی
مدل:
عشقه
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
469,000 ریال
سایز:
9 سانتی
مدل:
نیلوفر
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
469,000 ریال
سایز:
9 سانتی
مدل:
کمان
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
699,000 ریال
سایز:
9 سانتی
مدل:
راش
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
469,000 ریال
سایز:
9 سانتی
مدل:
اسپورت
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
515,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
کمان
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
629,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
اسپورت
رنگ:
زرشکی
قیمت هر متر مربع:
499,000 ریال