انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
نیلوفر
رنگ:
عدسی
قیمت هر متر مربع:
559,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
نیلوفر
رنگ:
عدسی
قیمت هر متر مربع:
569,000 ریال