انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
جناقی
رنگ:
بنفش
قیمت هر متر مربع:
699,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
جناقی
رنگ:
بنفش
قیمت هر متر مربع:
675,000 ریال