انتخاب سایز پرده

سایز:
9 سانتی
مدل:
پیچک
رنگ:
سبز روشن
قیمت هر متر مربع:
515,000 ریال
سایز:
13 سانتی
مدل:
پیچک
رنگ:
سبز روشن
قیمت هر متر مربع:
485,000 ریال